Pažnja!
Ova stranica nije za maloumne.

 

OVAJ SAJT PODRŽAVAJU:

Nezavisno Udruženje Samomislećih Novinara "NUSAN"

Samostalno Udruženje Novinara sa Mozgom  Srbije "SAMUNS"

Međunarodna Asocijacija Novinara "METIRI NOLI"

Centar za unapređenje razmišljanja "CENTUR"

Centar za intelekutalno uzdizanje "VIJUGA"

Međunarodona organizacija za razvoj logičkog razmišljanja "SOKRAT"

Nezavisna Organizacija Intelektualaca Srbije "NORIS"

Akademsko udruženje umno neretardiranih osoba "ANTEIDIOT"

Centar za Strateško Dezavuisanje Laži i Medijskih Manipulacija "CesTradem"

Udruženje  građana "MISLI SVOJOM GLAVOM"

Savet za borbu protiv idiotluka "SABORID"

Antigrađanske Inicijative – NELEBEM (Nema Leba Bez Motike)

Centar za izučavanje demokratske farse "CenZideF"

Organizacija za Bezbednost Zdravog Razuma –"OBZDRAZ"

Pokret za kolektivno odglupljivanje i trežnjenje "ZID I ČEKIČ"

Organizacija " Ženstvene žene Srbije"- ŽEŽENS

Međunarodna organizacija "Sapienti sat"

Međunarodno udruženje "Fiat lux!"

Institut "SviStoka " iz Londona

 

SAJT SU DO SADA FINANSIJSKI POMOGLI:

Nacionalna telekomunikaciona kompanija "Raspro Data Total"  iz USrbije.

Trgovinski lanac "Skončala Tudi" iz EU-Slovenije.

Turistička agencija "Europski žal" , UKroaCIA

Američka kompanija  "Head-Ass Fusion Unlimited", Vašington-Njujork-Dalas

Japanska nacionalna kompanija "Moite-Mota Electronic"  iz Kjota

Nacionalna kompanija "Duha-Videh" iz Izraela

Ruska državna korporacija "Jadimukos njeft"

Brojne privatne fondacije i pojedinci širom sveta, posebno iz srpske dijaspore.

Donacije i dalje možete slati preko:

Svima se zahvaljujem.


EXIT FOR SHEEPLE