21.02.2007.

ANNUIT COEPTIS - DIVIDE ET IMPERA!

/DRUGI DEO/

Može li se uz " božiji blagoslov" zavladati svetom?
Svakako da, ako se primene metode bogom date zverima: napasti, ubiti i oteti tuđe. Postati Zver među zverima!

Čudno, ali čitava ljudska istorija prožeta je brojnim zverstvima. Danas je ovaj zverski nagon za ubujanjem i pljačkom došao do svog vrhunca i to upravo na globalnom nivou. Po nekim slobodnim procenama 80% ogromnog bogatstva čitavog sveta nalazi se pod kontrolom 3% stanovništva.

Kako je čovečanstvo došlo u ovaj stadijum nakon dve hiljade godina od pojave Isusa Hrista koji je ovu zver u čoveku pokušao da obuzda? Zašto se danas pominje dolazak novog Hrista? Da li je svemu tome kumovao sam Bog?

Pokušajmo bar malo da složimo kockice ove velike igre koja se upravo približava jednoj velikoj istorijskoj kulminaciji (koja može odneti mnogo ljudskih života na čitavoj planeti) i zver obuzdati (ne može se uništiti) ili je totalno olsoboditi.

 

ŠTA NAM ZAPISUJE ISTORIJA, A ŠTA PREĆUTKUJE?

Gotovo čitava istorija ljudske civilizacije pisana je sa jednom diskutabilnom premisom - ljudi su podeljeni na države, nacije, vere, imperije... Ipak, Bog nije stvorio ni jednu državu, ni jedan narod, niti imperiju, niti cara - vladara. Stvorio je čoveka i zver u njemu i nekoliko rasa.

Ali, da li su obični ljudi, kao narodi, imali potrebu da se toliko sukobljavaju, šire svoju veru iimperiju gubeći pri tom sopstvene živote? Šta će mrtvim i obogaljenim ljudima veća država, više zlata, progon tuđe vere?


Naravno da su vođe i profiteri uvek bili pojedinci, ne narodi. Podela koju istorija obično ignoriše, a koja bi savim drugo svetlo bacila na čitavu istoriju je podela na one koji odlučuju i bogate se, a to je vlastela, i one koji rade , ratuju i stradaju, a to je narod - radna snaga, oružije, sredstvo pomoću koga vlastela vlada. Da nema naroda, ne bi bilo vlastele. Da nema naroda, ne bi se moglo ratovati, osvajati, otimati… A kako vladati velikim brojem ljudi - stotinama hiljada ili milionima? Kako ih držati u pokornosti, redu i učiniti ih utilitarnom silom?


Potrebno je duhovno ih ustrojiti, naterati da veruju u moć i volju Svemoćnog, ali ne onog koji je svet stvarno stvorio, već onog koji će biti prikazan kao njegov izaslanik, sluga, glasnik - vladar u ime boga i za boga, koji je za sve nevidljiv i nedodirljiv.


Naravno da sam čovek nikada ne može postati bog, jer samo bog ima moć da STVARA I RAZARA SVET. Čovek može samo da prekraja stvoreno, da zver u njemu otima, komada, ponovo spaja i ubija, sve dok jednog dana i sam ne postane konačni plen neke jače sile takođe od boga stvorene.


Ali šta se događa kada ta krvoločna zver u čoveku počne da se predstavlja kao božiji izaslanik obučen u jagnjeće runo među ovcama?


Da li je moguće da se u samom vrhu Vatikana ustoličio sam đavo (satana, zver) preobučen u hrišćansku odoru?
Upravo to je tvrdio dr Alberto Rivera, odbegli jezuita (koji je umro pod misterioznim okolnostima jer od jezuita se ne može pobeći, nikad).

Alberto Rivera dok je služio kao jezuitski propovednik i ispovednik

 

KAKO SU JAGNJE I ZVER POSTALI ISTO?

Kada što su se Judejci pobunili oko 70 godine n.e. protiv rimske okupatorske uprave, vojska je u odmazdi, pored velikog broja ubijenih i zarobljenih Jevreja, uništila i njihov hrišćanski hram. Na ovom mestu danas se nalazi islamska džamija Al Aksa. U ovom "svetom hramu", veruje se, da su se pojavili i prvi jevrejski lihvari koji su trgovali sa Rimljanima i varali narod i sa kojima je došao u sukob Isus Hrist, nakon čega su ga cinkarili rimskoj upravi i osudili na raspeće kao judejsku budalu koja je valjda htela da se stavi na čelo poštenja i pravde.
(Ako danas posle dve hiljade godina "hrišćanstva" pogledamo kako izgleda korumpirani i izopačeni civilizovan svet, na koji sve više liči i Srbija, i ostale zemlje bivše YU, možemo lako shvatiti kakva budala bi i danas bio čovek koji bi iskreno verovao u poštenje, pravdu, istinu i ljubav, i kao takav došao na čelo neke države. Kome bi on sve pokvario biznis? Da li bi vrlo brzo bio likvidiran?
Ima li danas takvog čoveka - uticajnog, a siromašnog, skromnog i poštenog i da je na vlasti?

Slika (Eduarda Bendemana) pokazuje proterivanje Judejaca u ropstvo u Vavilon.

Izbegli Jevreji krenuli su na jug i na zapad i nastavili krišom da šire hrišćanstvo po Africi i Evropi.

Pristalica spremnih na žrtvovanje bilo je sve više. Rimljani nikako nisu uspevali da suzbiju hrišćansku veru, pa je car Konstantin 313 n.e. izdao je dekret o pomirenju medju Rimljanima i hrišćanima. To je značilo: "Svi smo mi sada hrišćani". Napisana je bila i nova biblija i stvorena nova vera - katoličko apostolska (Milanskim ediktom iz 312). Na ovoj veri utemeljena je i danas Ortodoksna crkva,dok je današnja rimokatolička crkva osnovana tek početkom 12 veka. dakle, rimokatolici su zapravo šizmatici. Tako je "kamen" (petra) na kojoj je izgrađena ova crkva "Simon Petar", a ne Isus Hrist. Zanimljivo je da, je Simon Petar koji je došao u Rim potpuno drugi čovek, ne apostol Petar, već madjioničar Simon koji je uzimao novac lakovernom narodu predstavljajući se kao apostol. (Napomena: Ovaj pasus je korigovan februara 2010.)


Ali pravi hrišćani su znali da je to bilo samo preoblačenje razvratnih rimskih imperatora koji su time pomešali svoju zlokobnu satansku veru i zverski nagon za pljačkom i osvajanjem sa pravim hrišćanima. Svoje paganske kultove Rimljani su preimenovali u hrišćanske. Tako je Venara postala Devica Marija, statua Jupitera je nazvana Petar. Za glavni crkveni štab izabran je Vatikanus, mesto na jednom od sedam brežuljaka, gde je nekada bio satanski hram Janusa rimskog bog početka svih stvari (od njegovog imena počinje kalendarska godina januaris), iako istorija zvanična kaže da mesto Janusovog hrama, navodno, nije pouzdano utvrdjeno.

Tako je počelo da se širi "hrišćanstvo" iz Vatikana, a oni koji su odbijali da ga prihvate nazivani su jereticima.


Nicale su velelepne crkve i hramovi katolički gde god je bilo Jevreja i hrišćanskih vernika sa veoma praktičnim ciljem - da građane nadgledaju i potkazuju Vatikanu, tvrdi Rivera. Centralna uloga hramova je svakako bila i informativna te je održavanje mise bilo zamena za današnje masmedije. Ne drže li i danas sve globalne medije baš jevrejski masoni?

Tako je satanska (zverska) religija razvratne rimske imperije samo promenila svoje ruho, a paganski simboli preuzeti od drevnih Egipćana. Paganska vera u Mesopotamiji ima i svoj začetak u liku koji se zvao Nimrod i koji je oženio svoju majku, Semiramidu. On je i sam želeo da postane imperator i bog (jer se to tada izjednačavalo) i krenuo je u osvajanja. Nakon njegove smrti Semiramida je tvrdila da je on postao bog sunca Baal (ili Sol) što u prevudu znači Gospodar ili Gospod. Ona je tako postala gospodarica tj. boginja koja se u legendama dalje pojavljuje pod raznim imenima: Isis, Venera ili Nebeska kraljica, naravno sve po potrebi aktuelnog vladara radi manipulisanja narodom.


Ali, ako je zver obukla hrišćansku odoru, da li je postala i hrišćanin?
Isus je tu falsifikovanu veru nazvao: "Tajna, Veliki Vavilon, Majka kurvi i grozota".

Dr Rivera kaže da je to pravi opis rimokatoličke crkve.
Pogledajmo kako je to zapisano u Otkrivenju poglavlje 17 (u prevodu Vuka Karadžića sa engleskog u izdanju iz 1937.):


1. I dođe jedan od sedam anđela, koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govorći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogim.
2. Sa kojom se kurvaše carevi zemaljski i koji žive na zemlji opiše sa vinom kurvarstva njezina.
3. I uvede me duh u pusto mesto, i videh ženu gde sedi na zveri crvenoj koja beše puna imena hulnijeh i imaše sedam glava i deset rogova.
4. I žena beše obučena u porfiru i skarlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserima, i imaše čašu u ruci svojoj punu grozota i poganštine kurvarstva svojega.
5. I na čelu njezinu napisano je ime: tajna, Vavilon veliki, majka kurvama i grozotama zemaljskim.
6. I videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih. I začudih se čudom velikim kad je videh.
7. I reče mi anđeo: Šta se čudiš? Ja ću to kazati tajnu ove žene i zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
8. Zver koju si video beše i nije, i izaći će iz bezdana i otići će u propast; I udaviće se koji žive na zemlji, kojima imena nisu napisna u knjigu života od postanka sveta, kad vide zver koja beše i nije, i doći će opet.
9. Ovde je um koji ima mudrost. Sedam glava to su sedam gora na kojima žena sedi.

18. I žena koju si video jeste grad veliki koji ima carstvo nad carevima zemaljski.

Da li je ovo opis Vavilona ili Kaligulinog Rima?


Pogledajmo samo nekoliko detalja:

      Ovo je statua koja predstavlja apostola Petra na tronu. Kruna na njegovoj glavi je u stvari sunce - paganski simbol. Ova statua je preneta iz paganskog hrama Panteona gde je predstavljala Jupitera. Šara na zidu oko statue pokazuje simbol Baala ili Šamaša. Baal je đavo (satana ili sotona).

 


Obelisk koji je donet iz Egipta gde je obožavan kao boravište boga Sunca. Moguće je da je Mojsije video ovaj obelisk. Sada on stoji pored onog što katolici zovu: Majkom svih crkava, oficijelnom katedralom rimskog biskupa sa titulom pape (oca).

Egipatski obelisk se nalazi i u Parizu i Vašingtonu.


Papa obučen u skarletnu odoru, proslavlja Nedelju Palme na skveru Svetog Petra 16. aprila.2000. sa okružen dvećem palme i masline starim stotinama godina koje je zasađeno oko obeliska u centru Vatikana. U podnožju obeliska je veliki sunčev krug, simbol Baala i Ištara.

Umesto raspeća zrakasti simboli sunca nalik na simbole Šamaša i Baala.

Ipak, najzanimljiviji deo priče o rimokatoličkoj crkvi i njenom redu jezuita tek stiže. To je svakako tajna moći kojom ova crkva i danas raspolaže.

KOLIKO JE VATIKAN ZAISTA MOĆAN?

Zašto se i danas svi najmoćniji državnici klanjaju papi? Odakle takvo strahopoštovanje pred papom pokazuju ljudi koji komanduju ogromnim vojskama (Vatikan nema vojsku), arsenalom najubojitijeg oružija (Vatikan nema oružije), kontrolišu globalne finansijske tokove (Vatikan nema svoju monetu i centralnu banku), imaju svoje obavaštajne službe (Vatikan je nema, valjda...)?

 

Predsednik najmoćnije države na svetu je pred papom pravo umiljato jagnje.

Ako svi ovi ljudi veruju u moć boga, zašto im je potrebno toliko oružije? Zar im nije jednostavnije da molitvom privole svevišnjeg da na zemlji zavlada mir, demokratija, pravda, a teroristi da budu kažnjeni od boga? Jer bog sve vidi, zar ne? Ili su svi oni došli kod rimokatoličkih velikodostojnika da traže oproštaj zbog desetina hiljada ljudi koje su pobili svojim bombama ili zbog stotina miliona ljudi širom sveta koje su opljačkali svojom imperijalističkom monetarnom politikom?

 

Kardinal Edvard Igan sa predsednikom Bušom, Al Gorom, Kolinom Paulom.

 

Bil Klinton, mladi Donald Ramsfeld i Dik Čejni "traže oprost" kod pape?

Džeb Buš, guverner Floride i predsednikov brat (koji je falsifikovao predsedničke izbore), kleči pred papom.

Može li se postati predsednik SAD bez posete katoličkim velikodostojnicima i njihovog blagoslova?


Hugo Čavez je hteo da ide u sveštenike, a završio je kao vojnik. Ima li mnogo razlike?

Ili su možda oni samo vidljivi deo Zveri " sa sedam glava i deset rogova"?

 

Katolička crkva, egipatski hram, tehnika vladanja rimskom imperijom i američki dolar - kombinacija koja osvaja svet? Da li je Vatikan toliko moćan?

TREĆI DEO