NAJVEĆA TAJNA EVOLUCIJE: ŠTA SVE MOGU BAKTERIJE? Treći deo

 

UNIVERZALNI PRINCIP I ENERGETSKA POVEZANOST


Koliko vremena treba evolucionistima da uhvate ovu tako logičnu nit? Ili ovakva slika sveta nekome jednostavno još ne odgovara?
Da li je teško videti najveću i najmanju sliku sveta u kojoj se može prepoznati isti univerzalni princip u različitim dimenzijama? Sve je u JEDNOM i jedno je u SVEMU. I sve je u stalnom stvaranju, jer kroz sve prolazi ista energija i isti agent stvaranja. I to je električna energija. Zagovornici teorije "Velikog praska" jednostavno kažu da još nije poznato zašto se nakon ovog događaja u svemiru našao veći broj elektrona nego pozitrona. Možda zato što "Velikog praska" nikada nije ni bilo?

Gledali u svemir, u stvaranje galaksija kada električna struja prolazi kroz plazmu, ili u ljudsku ćeliju kada ista struja prolazi kroz njenu plazmu, mi vidimo skoro isti matriks.

Nije li to princip holografske slike? Da li je čitav svemir koji mi vidimo samo jedan hologram? Mi vidimo svet samo u okviru dimenzija koje su nam dostupne da ih sagledamo. Kako savremena nauka uspeva da vidi dalje i sitnije, ista slika se ponovo otkriva


Na slici je jedna kosmička maglina i mitohondrije u ćeliji (zelena forma).

Jedna DNK - "receptura" za pravljenje proteina i vaskularna mreža u mozgu. Da li je to isti "rukopis" električne energije u plazmi?

Kosmička maglina (levo) i mitohondrija.Ukoliko je čitav svemir napravljen kao neka vrsta istog matriksa i ako memorija u našem mozgu tako funkcioniše da prepoznaje taj matriks, onda neka memorija može stati u mnogo manji prostor nego što je ljudski mozak, čak i u prostor koji je manji od E coli. Memorija je zapravo mustra (matriks) uzajamnog dejstva između svetlosnih talasa koje mi opažamo. Ista mustra očito može imati različite dimenzije. Mi prepoznajemo nečije lice na fotografiji ili televiziji kao i kada osobu vidimo uživo jer je mozak  napravljen da vidi određeni matriks.

Na slici levo su uslikane bojenjem pod elektronskim mikroskopom nevidljive energetske konekcije tri ćelije neurona u mozgu miša (jedna je veća i dve manje). Desno su energetske konekcije nekoliko galaktičkih skupina sa okolnim zvezdama. Da li to znači da ista energija povezuje sve na istom principu?

Električna energija u plazmi dobijena u laboratoriji (levo) i maglina NGC 6751.


Sve ćelije u ljudskom mozgu, sve mitohondrije u njemu, komuniciraju tako što njihovi neuroni variraju svoju frekvenciju, ali su uvek sve nervne ćelije u svojim vibracijama u istoj fazi. Njeni impulsi nikada ne variraju u amplitudi. Faza je ugrađena u fiziologiji ljudskog mozga. I to je, veruje se, formula koja omogućava opažanje nama vidljivog matriksa.
Ista ovako "ugrađena" faza nalazi se i na površini male E coli.

Kosmička maglina i mitohondrija.

Grupisanje energije raznih oblika očito je u različitim dimenzijama u čitavom Univerzumu. Nije li zato ono što su naučile bakterije kako bi se snabdevale energijom isti princip koji i nas održava u životu i koji planetu Zemlju održava u “životu”.

 

ENERGETSKA POVEZANOST DRUŠTVENE ZAJEDNICE

Ljudska društvena zajednica očito je mnogo stepenica višlje u organizaciji bakterija i funkcioniše , takođe, na principu grupisanja energije i podele rada.

Ljudsku društvenu zajednica zato globalistički ideolozi smatraju nad-organizmom jer ona ima sva svojstva živog organizma (unos energenata, njegov transport i rasporedjivanje, obezbedjivanje protoka, proizvodnja potrebnih dobara, izbacivanje otpadnih produkata i njihovo odstranjivanje iz tarnsportnih I komunikacionih sistema, komunikacija, kretanje, obezbedjenje zajednice i njena odbrana).


Društvena zajednica je tako nad-organizam koji je stvorio novu “citosol” kosntrukciju (što je zapravo civilizacija i njen omotač je državna teritorija) u kojoj danas žive ljudske jedinke kao delovi (nad-ćelije) nad-organizma i koje su se adaptirale na ovaj civilizacijski “citosol”. I bez njega više ne mogu.
Adakvatna podela rada u ljudskoj društvenoj zajednici ima sinergijski efekat.


Ovo znanje su očito preuzeli globalisti nastojeći da odu još dalje u nameri da stvore svoj globalni nad-organizam. Sa jedne strane oni zato podrivaju autentične društvene zajednice i njihove države koje bi mogle da spreče stvaranje globalnog "citosola", dok sa druge strane tajno formiraju svoju kontrolisanu globalnu mrežu kao “tkivo” koje se pruža po čitavom svetu. Masonerija je samo jedna od mreža i funkcioniše upravo kao globano vezivno tkivo za sprovodjenje zadataka i zamisli "globalnog mozga". Sastavljana je od organizacionih “ćelija”. Postoje i drugačija neophodna “globalna tkiva” koja treba da opslužuju ovaj globalni nad-organizam (globalna vojska, globalne obaveštajne ćelije, veliki mozak koji upravlja, ali su svakako najzanimljiviji snabdevači “nutrijentima” i “energijom” – a to su udruženi bankari i veliki tajkuni i oni su očito vitalni organi). Da bi živeo ovaj globalni “nad-organizam" mora imati na raspolaganju sve neohodne strateške resurse na planeti.

Znanje o ovome je odavno poznato i ono se vekovima koristi od strane onih koje nazivamo “Iluminatima”. Veliki Mozak "Iluminata" je nepoznat. Kada ovo planski izgrađeno društveno “tkivo” globalnog nad-organizma-dostigne “kvorum sensing”, sve korisne ljudske jedinke na Zemlji biće ugrađene u ovaj sistem kao ćelijske organele čijom energijom i radom će raspolagati po svojoj volji "mozak" te globalne elite i njegove "ćelije" .

Sklonost društvenih grupa ka jednoličnom ponašanju je psiholozima odavno poznata.

I zato se njihovo uniformno ponašanje i podstiče. To je deo globalnih psiholoških operacija koje širom sveta sprovode mediji preko mreže masonerije koja je rasporedjena kao vojska i njeni članovi nalaze se na čelnim pozicijama tih medija. Ali, oni su samo jedna funkcionalna globalistička mreža.


Jednoga dana će višak "ćelija", a sa njima možda i pojedina tkiva, biti dbačen i uništen, kako ne bi trošio energiju globalnog nad-organizma. Lopovska, mafijaška i lihvarska mreža ("tkiva") takođe mogu biti odsečene kao nepotrebna "pupčana vrpca" čim globalnom nad-organizmu isporuči i poslednju kap “krvi”. Lopovi više nisu potrebni. Ovaj zamišljeni globalni nad-organizam biće stvoren samo od onih koji su u stanju da razmišljaju na “višem-nivou” i radne snage neophodne za funkcionisanje “nad-citosola”. To će biti era globalnog komunizma sa Velikim Ocima na tronu.

A najviši nivo intelektualnih aktivnosti "Iluminata" danas ostvaruju jezuiti (koji praktično samo to rade – prikupljaju informacije, hrane svoje mozgove i izbacuju falš teorije i falš istoriju koje u školama izučava zaglupljana "elita" Goja verujući da ima neka znanja i pamet). I grozničavo nastoje da odgonenu "recepturu" za pravljenje proteina.

Globalisti veruju da se stvaranje globalnog nad-organizma može podstaći i takozvanim društvenim krizama i ratovima koji mogu delovati i “pozitivno” kao katalizatori evolucije. Cilj ne bira sredstva. Skrivena istorija jasno pokazuje da su samo u poslednjih 500 godina brojne autentične društvene zajednice na svim kontinentima razorene, a umesto njih su stvorene veštačke koje uključuju i rasno mešanje, promenu jezika, promenu vere (ubedjenja).  Ovaj proces izazivanja kriza preko kontrolisanog haosa i razaranja pospešuje ovu veštačku evoluciju  kojom sada upravljaju zemaljski “bogovi” ili bar veruju da to čine. Zato je poznati mason Albert Pajk svojevremeno i zapisao da su im potrebna bar tri svetska rata kako bi ostravrili svoj cilj. Koji?

Jezuitski sveštenik,  biolog-paleontolog, Pjer Tilhard de Šardin je još tridesetih godina 20.veka zaključio da se čovečanstvo kreće ka sjedinjavanju čitave vrste u  jedinstvenu skupinu “onih koji uzajamno komuniciraju”. Skovao je za ovakvu tvorevinu naziv noosfera (na grčkom noos znači – um), a njeno stvaranje kao noogenezu (u skladu sa geogenezom i biogenezom).  Kulminaciju ovog procesa on je nazvao “Omega tačkom”.  To je, po njemu, završnica kojoj svi ljudi na planeti teže. I ovo su jezuiti očito prihvatili kao i Lemetrovu teoriju “Velikog praska”. Žorž Lemetr je takođe bio jezuita i mentor “velikog naučnika” Alberta Ajnštajna (“genija” sa nešto manjom moždanom masom). Ali…

Teorija “Velikog praska” je danas, sa podacima koji su pribavljeni pomoću Hablovog telekopa, oborena. Svemir se ne širi. Dakle, to je samo Lemetrova mašta. Ajnštajnova je takođe plod mašte i ničim se ne može dokazati. Da li je moguće na Zemlji stvoriti “noosferu”? Zanimljivo je da su globalni ideolozi “Iluminata” upravo u nameri da  stvore ovaj “veliki globalni um” morali da sistemastki ubijaju inteligenciju mnogih autentičnih društvenih zajednica. Kroz ovakvo čiščenje prošla je Rusija, Kina, Južna Amerika, Indija, Jermenija, Nemačka, Srbija i mnogi drugi narodi. Na redu je “veliko čišćenje “ u SAD.
Brojni detalji stvaranja ove “noosfere” dati su i u famoznim “Protokolima sionskih mudraca”.

Glupima mrak, mudrima svetlo.

Na žalost, ubedjenje (jer to je samo ubedjenje) ove "mudre" elite da može biti "Veliki Kreator", makar samo na Zemlji, još mnoge ljude će izložiti patnji i mnoge koštati života.